Lid worden

Lidmaatschap

Iedereen die de Zeeuwse natuur een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Agrariërs, burgers, organisaties, bedrijven en toeristen zijn van harte welkom. Door uw lidmaatschap kan de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren projecten ontwikkelen, die ervoor zorgen dat het Walcherse platteland aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en recreanten.

Als lid van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren kunt u gratis deelnemen aan de georganiseerde bijeenkomsten.

Kosten lidmaatschap 25,00 Euro. U kunt hier aanmelden als lid.

Vrijwillige bijdrage

Als u het Zeeuwse landschap een warm hart toedraagt, maar u wenst zich niet te binden, dan hebben wij een leuk alternatief. Door een eenmalige vrijwillige bijdrage kunt u de natuurvereniging Natuurlijk Walcheren helpen. Met een door u zelf te bepalen financiële bijdrage steunt u de activiteiten van de vereniging en u wordt twee keer per jaar op de hoogte gehouden door middel van een digitale nieuwsbrief.

U kunt u bijdrage overmaken naar het rekeningnummer NL29 RABO 0375 5536 57 ten name van agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren onder vermelding van “vriend van de vereniging”