Projecten in de afgelopen periode

 • Bloemenranden op Walcheren
 • Hagenprojekt d'Aegen
 • Behoud historische boerderijen
 • FIKS - fietsknooppunten systeem
 • Kaartenverkoop
 • Medewerking aan de verlichte boerderijen fietstocht
 • Gidsenopleiding t.b.v. excursieprogramma
 • Tentoonstelling Het Walcherse Landschap op speelboerderij Five Star Farm
 • Excursieprogramma "Ontdek Walcheren"
 • Behoud karakteristieke landschapselementen
 • Bescherm de zomertortel

 

Bloemenranden op Walcheren

Het begin
In de gemeente Veere loopt sinds 2003 een bloemenrandproject. Sinds die tijd worden er op mooie locaties langs wegen en fietspaden stroken bloemen ingezaaid op landbouwgrond. De bloemenranden zijn niet uitsluitend bedoeld ter verfraaiing van het Walchers landschap. Ze bieden ook beschutting en voedsel aan veel insecten, vogels en dieren. 

Het mengsel
De bloemenranden worden ingezaaid met een mengsel van éénjarige bloemen, zoals: korenbloem, bolderik, dille, cosmos, lupine, chrysanten, gipskruid, coreopsis, zonnebloem, klaprozen, lees meer ->

 

FietsKnooppuntenSysteem Zeeland (FIKS) 

De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het knooppunten-netwerk op Walcheren. FIKS is een bewegwijzerd netwerk van geselecteerde fietspaden en geschikte wegen. Bij de zorgvuldige selectie is rekening gehouden met aantrekkelijkheid van het landschap en veiligheid van de gebruikers. 

Hoe werkt het?
Op plaatsen waar de fietspaden en wegen elkaar kruisen vormt zich een knooppunt. 
Elk knooppunt heeft een nummer. Op een routekaart worden de afstanden tussen de nummers aangegeven.
lees meer ->

 

Excursieprogramma "Ontdek Walcheren"

De gidsenopleiding via Natuurlijk Walcheren heeft enkele vrijwilligers wegwijs gemaakt op Walcheren. Zij maakten kennis met de karateristieke landschapselementen, geschiedenis, omgeving en leerden alles over natuur en bodemstructuur. De gidsenopleiding had tot doel om in het toeristische seizoen geinteresseerden mee op pad te nemen en tijdens een excursie meer te vertellen over het leven op en om de Walcherse akkers.

De aftrap van het excursie-programma Ontdek Walcheren is flitsend verlopen. Met maar liefst 24 geinteresseerden werd gekeken naar een presentatie over Walcheren en geluisterd naar de boeiende uitleg van gids Marja. Zij nam de eerste deelnemers mee over haar erf en vertelde de historie van haar boerderij. Op de akkers leerden de deelnemers meer over de gewassen en de middag werd afgesloten met heerlijke zelfgebakken chips.
Dat is voor iedereen een prachtige beloning voor een middag aandachtig luisteren naar de verhalen over het Zeeuwse platteland.

De eerste excursie is in beeld vastgelegd, lees meer ->